Färg & Linje


Färgen och linjen


Färgen pratar om våra relationer till oss själva, till andra och till våra yttre förutsättningar.  Jag frågar eller påstår och färgen svarar......jag ifrågasätter eller förtydligar det som sker på papperet och ibland blir det en bild som är vacker eller spännande och som kanske kan tala till andra också..... Jag tycker om det oförutsägbara, det som bara händer och förändrar allt. Det som får oss att förstå att vi aldrig kan bli perfekta och att det är bra. Det som tvingar oss at släppa det kravet och ge oss hän åt upplevelsen istället.


Linjen ger karaktär och personlighet i all sin enkelhet. Den är skelettet, gränsen, vägen och riktningen. Synlig eller ej, ögat söker alltid linjen.


Akvarellen är den färg som  lever mest och därför passar den mig. Men jag använder andra tekniker också, akryl, emalj, grafik, foto... och jag vill gärna blanda.

Se likheter i motsatser. Låta kontraster reta, förstärka och samverka.....

måste göra mer sånt!